Grupa Romi
Menu
Grupa Romi

Przegląd UPS Zakresy:Podstawowy

Przegląd UPS Zakresy:Podstawowy

1.Inspekcja wizualna ewentualnych uszkodzeń 
2.Inspekcja kamerą termowizyjną celem sprawdzenia przegrzania podzespołów
3.Inspekcja elementów mechanicznych i sprawdzenie wszystkich komponentów i połączeń w UPS i powiązanym wyposażeniu
4.Sprawdzenie poprawności działania wentylatorów
5.Sprawdzenie i regulacja parametrów koniecznych do poprawnej pracy systemu UPS
6.Sprawdzenie poprawności połączeń akumulatorów o ile możliwy jest do nich dostęp; pomiar i
rejestracja napięcia i prądu ładowania akumulatorów,
7.Rejestracja temperatury pracy
8.Zapis i raport wszystkich usterek oraz przedstawienie sugestii eksploatacyjnych na przyszłość

Zapraszamy do konaktu:

Mail: serwis@gruparomi.pl
Telefon: (22) 846-22-62 wew. 20, 22, 29