FB

IP Serwer 8-portowej konsoli szeregowej ATEN SN9108

SN9108-Serwer-konsoli-szeregowej-FL-large

Specyfikacja:

Opis:

SN9108 Serwer 8-portowej konsoli szeregowej

Seria SN serwerów konsoli szeregowych integruje najnowsze technologie w celu zapewnienia bezpiecznego dostępu do urządzeń szeregowych oraz zarządzania nimi przez centra przetwarzania danych. Dostępny w wersji 8-portowej serwer konsoli szeregowej oferuje zdalny dostęp konsoli szeregowej, w paśmie i poza pasmem, do serwerów i urządzeń sieciowych przez bezpośredniego klienta Telnet/SSH lub przeglądarkę apletów. Serwery konsoli szeregowych SN pracują w tandemie z systemami zdalnego zarządzania zasilaniem Power Over the NET™ firmy ATEN. Oba urządzenia mogą być obsługiwane za pomocą oprogramowania CC2000 firmy ATEN w celu zapewnienia scentralizowanego dostępu do urządzeń szeregowych oraz zintegrowanego zarządzania zasilaniem. Dzięki dużej liczbie funkcji seria SN pomaga zmaksymalizować wydajność IT, zwiększyć skalowalność i zredukować koszty operacyjne poprzez łatwe, zdalne zarządzanie urządzeniami szeregowymi.
Serwery konsoli szeregowych firmy ATEN służą do łączenia urządzeń szeregowych z siecią Ethernet w celu zapewnienia dostępu i sterowania wymagającymi rozwiązaniami do zarządzania w dziedzinie sterowania przemysłowego, gromadzenia danych, monitorowania środowiska oraz zdalnej obsługi obiektów i wyposażenia. Seria SN oferuje kilka trybów pracy w tym port Real COM, serwer/klient TCP, serwer/klient UDP, tunel szeregowy i modem wirtualny. Serwer konsoli szeregowej pomaga przekształcić możliwości urządzeń szeregowych dzięki wykorzystaniu zalet dostępu sieciowego w celu umożliwienia konfiguracji i zarządzania tymi urządzeniami z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem Internetu.

Seria SN serwerów konsoli szeregowych to bezpieczne rozwiązanie zdalnego dostępu i sterowania dla dowolnych urządzeń szeregowych. Prawa dostępu i uprawnienia można przypisać do poszczególnych 8/16 portów szeregowych, a skonsolidowane uwierzytelnianie za pomocą hasła upraszcza zarządzanie. Ze względów bezpieczeństwa stosowane jest szyfrowanie danych, tak aby informacje i obsługa były zawsze zabezpieczone. Rejestrowanie zdarzeń systemowych i ostrzeganie o nich pomaga w szybkim rozwiązywaniu problemów i minimalizacji zagrożeń. Udoskonalone funkcje bezpieczeństwa zostały wprowadzone w celu zapewnienia zgodności z wewnętrznymi zaleceniami w zakresie bezpieczeństwa. Łatwość użytkowania serwera konsoli szeregowej oraz szeroka dostępność i zarządzalność urządzeniami szeregowymi i serwerami umożliwia firmom szybką integrację zdalnego sterowania kompletnym zestawem urządzeń szeregowych w celu konsolidacji operacji i bardziej wydajnej obsługi obiektów.

 • Dostępność systemu
 • Bezpieczny zdalny dostęp do konsoli szeregowej w paśmie i poza pasmem
 • Dostęp w paśmie sieci Ethernet do urządzeń szeregowych
 • Dostęp z zastosowaniem przeglądarki z intuicyjnym interfejsem graficznym użytkownika
 • Dostęp w użyciem terminala z interfejsem użytkownika sterowanym z użyciem menu
 • Dostęp poza pasmem z wykorzystaniem modemu dial-up
 • Dostęp przez modem: wdzwanianie (dial-in)/oddzwanianie (dial-back)/nawiązywanie połączeń (dial-out)
 • Zarządzanie konsolą szeregową
 • Wygodny i prosty dostęp do urządzenia szeregowego przy użyciu przeglądarki lub klienta Telnet/SSH
 • Dostępp do portu przez klienta Telnet/SSH i klienta strony trzeciej, takiego jak PuTTY
 • Bezpośredni dostęp do portu z klienta Telnet – obejście logowania do SN
 • Łatwy dostęp do portu przez przeglądarkę apletów sieciowego graficznego interfejsu użytkownika SN
 • Możliwość wyboru przeglądarki szeregowej Telnet lub SSH
 • Możliwość wyboru przeglądarki szeregowej ActiveX lub Java
 • Dostosowany do Sun Solaris – “bezpieczny w razie awarii” Sun
 • Łańcuchy ostrzegania
 • Filtr poleceń – administratorzy mogą ograniczyć wykonywanie poleceń przez użytkowników tylko do poleceń wstępnie zdefiniowanych
 • Buforowanie danych
 • Wielu użytkowników ma jednoczesny dostęp do tego samego portu – do 16 połączeń na port
 • Tryby równoczesnego dostępu – wyłączny/zajmowanie/wspólny
 • Zintegrowany z produktami Power Over the NET™ do zintegrowanego zarządzania portami i zasilaniem
 • Bezpieczeństwo
 • Obsługa SSH i SSL
 • Obsługa certyfikatów urzędu certyfikacji (CA)
 • Możliwość konfigurowania uprawnień dostępu użytkownika do portów
 • Możliwość konfigurowania uprawnień dostępu grupy do portów
 • Lokalne i zdalne uwierzytelnianie i logowanie
 • Uwierzytelnianie przez stronę trzecią z wykorzystaniem RADIUS, TACACS+, LDAP/AD i Kerberos
 • Filtrowanie adresów IP i MAC
 • Zarządzanie systemem
 • Konfiguracja systemu przez przeglądarkę internetową, klienta Telnet/SSH lub konsolę lokalną
 • Dziennik systemu i zapisywanie zdarzeń
 • Wszechstronne zapisy dziennika i powiadamianie o zdarzeniach
 • Serwer ATEN Log i serwer Syslog
 • Agent SNMP
 • Powiadamianie o zdarzeniach – za pomocą poczty e-mail SMTP, usługi SNMP Trap i wiadomości SMS (do urządzeń przenośnych)
 • Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie konfiguracji systemu
 • Oprogramowanie sprzętowe podlegające aktualizacji
 • Obsługa wielu przeglądarek – Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera i Mozilla
 • Dostosowywana strefa czasu na świecie
 • NTP dla serwera synchronizacji czasu
 • DHCP do dynamicznego przypisywania adresu IP
 • Obsługa IPv6
 • Integracja z CC2000 w celu zapewnienia scentralizowanego zarządzania centrami przetwarzania danych
 • Zarządzanie urządzeniem szeregowym
 • Tryby pracy szeregowej – Real COM, serwer TCP, klient TCP, UDP, tunel szeregowy i modem wirtualny
 • 128-/256-bitowe szyfrowanie SSL w trybach Real COM, serwer TCP, klient TCP, tunel szeregowy i modem wirtualny
 • Sterownik Real COM dla Windows 2000 lub nowszego oraz Windows Server 2003/2008
 • Sterownik Real TTY dla Linux
 • Sterownik Fixed TTY dla UNIX
 • Język
 • Wielojęzyczny sieciowy graficzny interfejs użytkownika – dostępny w języku niemieckim, japońskim, koreańskim, rosyjskim, chińskim uproszczonym i chińskim tradycyjnym
Zawartość opakowania
 • 1x Serwer konsoli szeregowej SN9108
 • 1x przewód zasilający (model AC)
 • 1x Zestaw montażowy
 • 1x Lok-U-Plug
 • 1x Narzędzie montażowe Lok-U-Plug
 • 1x zestaw podkładek pod nogi (4 szt.)
 • 1x płyta CD z oprogramowaniem
 • 1x Podręcznik użytkownika

SN9108-Serwer-konsoli-szeregowej-dg-org

Połączenia szeregowe 8
Złącza Szeregowy 8 x RJ-45 Żeńskie
LAN 1 x RJ-45 Żeńskie
Zasilanie 1 x gniazdo AC 3-bolcowe
Przełączniki Resetowanie 1 x przycisk zagłębiony
Zasilanie 1 x przełącznik wychylny
Diody LED Stan portu szeregowego 8 (zielony)
10/100/1000 Mb/s 1 (czerwony/pomarańczowy/zielony)
Zasilanie 1 (niebieski)
Klasa ochrony IP 100-240 V~, 1A, 50/60 Hz
Pobór mocy 110V/10,6W;
220V/11,7W
Środowisko Temp. pracy 0 – 50˚C
Temp. przechowywania -20 – 60˚C
Wilgotność 0 – 80% wilgotności wzgl., bez kondensacji
Właściwości fizyczne Obudowa Metal
Masa 3,13 kg
Wymiary
(D x S x W)
43,72 x 21,76 x 4,40 cm
(19″ 1U)

 

KONFIGURATOR

Telegärtner TICNET i COAX
ZOBACZ!