FB

O firmie

Współpraca

Zasady współpracy Grupy ROMI z partnerami handlowymi

Aby rozpocząć współpracę z nami należy :

  • Dostarczyć kopie dokumentów rejestracyjnych firmy (pocztą lub pocztą elektroniczną):

– wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) dla firm posiadających
osobowość prawną lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej dla osób fizycznych
– dokument nadania firmie numeru NIP
– dokument nadania firmie numeru REGON

  • Dostarczyć listę osób upoważnionych do odbioru towaru na miejscu, podpisaną przez osoby reprezentujące firmę

(w przypadku odbioru towaru na miejscu)

  • Dostarczyć oświadczenie gdzie towar ma być wysłany

(w przypadku jeżeli miejsce dostawy towaru jest inne niż siedziba firmy)

  • Dostarczyć listę adresów do wysyłki

Warunki otrzymania limitu kredytu 

Każda z firm rozpoczynających współpracę handlową  może starać się o przyznanie limitu kredytu kupieckiego i odroczonego terminu płatności. Na początek proponujemy naszym klientom dokonanie zakupów na zasadzie przedpłat lub odbioru za pobraniem. W przypadku gdy firma ma ugruntowaną pozycje na rynku może starać się o przyznanie limitu kredytu z pominięciem tego okresu. Warunkiem jednak jest dostarczenie pełnej dokumentacji firmy w celu oceny jej sytuacji finansowej.

 

Jak uzyskać linię kredytową ?

Złożenie lub przesłanie wniosku o nadanie limitu kredytu  wraz z niezbędnymi dokumentami rejestracyjnymi i finansowymi

  • aktualne dokumenty finansowe z ostatnich trzech miesięcy
  •  sprawozdanie finansowe za ostatni rok
  • zaświadczenie o nie zaleganiu ze zobowiązaniami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS

2. Analiza i decyzja w sprawie kredytu

3. Złożenie zabezpieczeń przez klienta

4. Otwarcie linii kredytowej

Zastrzregamy sobie prawo do zmiany warunków kredytu, jeśli zdaniem naszego działu finansowego i opinii innych podmiotów współpracujących na rzecz Grupy Romi zaszły powody do podjęcia takiej decyzji.

KONFIGURATOR

Telegärtner TICNET i COAX
ZOBACZ!