Grupa Romi
Menu
Grupa Romi

ATEN KVM Secure V4.0

Przełączniki KVM Secure

Przełączniki ATEN KVM Secure zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o zapewnieniu rygorystycznych zabezpieczeń komputerów biurkowych - izolują wrażliwe zasoby, zapewniając zaawansowaną ochronę danych użytkowników i elastyczne funkcje zarządzania zabezpieczeniami administracyjnymi. Nadają się do stosowania we wszystkich branżach, w których konieczne jest przetwarzanie informacji wrażliwych, poufnych i zastrzeżonych lub wdrażanie wielopoziomowych zabezpieczeń w oddzielnych sieciach, np. w agencjach rządowych i wojskowych, placówkach służby zdrowia, instytucjach bankowych i finansowych itp.

NIAP

Zgodność z ogólnymi kryteriami NIAP

Przełączniki KVM ATEN Secure są zgodne z normami PSD PP v4.0 (Protection Profile for Peripheral Sharing Device) i PSS PP v3.0 (Protection Profile for Peripheral Sharing Switch). Zapewniają maksymalne bezpieczeństwo informacji przez izolowanie źródeł komputerowych i urządzeń peryferyjnych przy jednoczesnym współdzieleniu jednego zestawu klawiatury, myszy, monitora, głośników i czytnika kart dostępu (CAC) między podłączonymi komputerami o różnych klasach zabezpieczeń.

Rygorystyczne bezpieczeństwo

Przełączniki KVM Secure firmy ATEN (PSD PP v4.0 i PSS PP v3.0) zapewniają najważniejsze zabezpieczenia, takie jak izolacja i jednokierunkowy przepływ danych, ograniczone możliwości podłączania i filtrowania urządzeń peryferyjnych, ochrona danych użytkowników, konfigurowalne filtrowanie urządzeń i zarządzanie nimi oraz zawsze włączona konstrukcja zabezpieczająca przed manipulacją.

Wielowarstwowe zabezpieczenia

 • Stale włączone wykrywanie prób ingerencji w obudowę – w przypadku wykrycia fizycznej manipulacji przełącznik KVM z serii ATEN Secure przestaje działać
 • Etykiety zabezpieczające przed manipulacją – wizualnie sygnalizują próby dostępu do wewnętrznych elementów przełącznika ATEN Secure KVM
 • Niereprogramowalne oprogramowanie sprzętowe – uniemożliwia przeprogramowanie oprogramowania układowego przełącznika ATEN Secure KVM
 • Ograniczona łączność z urządzeniami peryferyjnymi – nieautoryzowane połączenia z urządzeniami HID (Human Interface Devices), wideo lub urządzeniami uwierzytelniającymi są odrzucane
 • Bezpieczne przełączanie portów – wybór portu za pomocą przycisków / Zdalny selektor portu (RPS)* zwiększający bezpieczeństwo
 • Czytelne wskaźniki LED – wskaźniki LED informujące o filtrowaniu urządzeń peryferyjnych i stanie zabezpieczeń KVM
 • Wytrzymała metalowa obudowa
 • Ścisłe filtrowanie dźwięku – chroni przed wyciekiem dźwięku (tylko modele PP v4.0 )

KVM Secure

 • Prawdziwa izolacja ścieżki danych– dane nie mogą być przenoszone między komputerami
 • Przełączniki ATEN Secure KVM kontrolują i izolują przepływ danych między urządzeniami konsoli a podłączonymi komputerami
 • Zapewniony jest jednokierunkowy przepływ danych między urządzeniami konsoli a wybranym komputerem
 • Obsługa dźwięku analogowego (tylko głośniki)

PSD PP v4.0

 • Dane klawiatury/myszy z przełączników KVM ATEN Secure są automatycznie usuwane po zakończeniu transmisji i automatycznie oczyszczane po przełączeniu fokusa portu KVM.

PSS PP v3.0

 • Obsługa administracyjnej konfiguracji filtrowania portów CAC w celu akceptowania lub odrzucania określonych urządzeń uwierzytelniających USB
 • Obsługa administracyjnej konfiguracji filtrowania portów klawiatury/myszy w celu odrzucania określonych urządzeń USB HID (tylko modele PP v4.0)
 • Udostępnia autoryzowanym administratorom funkcje administracyjne umożliwiające audyt danych z dziennika KVM
 • Funkcję CAC można włączać/wyłączać na poszczególnych portach.

KVM PSS PP v3.0

 • Obraz o jakości 4K
  Obsługa rozdzielczości obrazu do 3840 x 2160 @60 Hz (w modelach PP v4.0) i 3840 x 2160 @30 Hz (w modelach PP v3.0)
 • Dual Display
  Wyjścia wideo mogą być bezproblemowo wyświetlane na dwóch monitorach.
 • ATEN Video DynaSync™
  Unikalna technologia ATEN eliminuje problemy związane z uruchamianiem komputera i optymalizuje rozdzielczość podczas przełączania między różnymi źródłami.

KVM Secure PSD PP v4.0

Zastosowania

Przełączniki KVM ATEN Secure zapewniają bezpieczny dostęp do komputerów na wielu poziomach klasyfikacji.

 

Rząd i wojsko

Dodatkowe zabezpieczenia cybernetyczne dla rządowych i wojskowych zastosowań biurowych.

 

Medycyna i ochrona zdrowia

Przełączanie między platformami wrażliwymi (prywatne dane pacjentów) i niewrażliwymi (ogólne informacje o ubezpieczeniu itp.)

 

Finanse i bankowość

Przełączanie między komputerami utajnionymi i nie utajnionymi (separacja sieci)

Przykładowy scenariusz

KVM PSD PP v4.0

Modele PSD PP v4.0

ATEN KVM Secure